Máy ép Laminage chạy bằng điện và loại bằng tay

  • Khổ 1m3
  • Trục 150 mm